DEALER OF THE YEAR 2023

DEALER OF THE YEAR 2023

KARIREAL SLOVAKIA, a.s. je DEALER OF THE YEAR 2023 

V Európe sme iba dvaja dealeri, ktorí v aktuálnom roku toto ocenenie od Hyundai Motor Company získali. 

V novom celosvetovom hodnotení, ktoré sleduje viacero parametrov, ako sú objem predaja, plnenie cieľov, rast lokálneho podielu, jazdené vozidlá, servisná retencia, ale aj image prevádzky, úspešnosť auditov, či exkluzivita a spolupráca, sme ukázali, akú úroveň služieb dosahujeme.

Naša vďaka patrí všetkým kolegom, lebo vieme, že sme tvrdo pracovali. Vedeniu zastúpenia značky Hyundai na Slovensku za podporu a hlavne našim zákazníkom za dôveru, s ktorou sa na nás obracajú. 

Ďakujeme za spoločný úspech!